پروتز های دندانی

پروتز های دندان شامل انواع روکش ها،ایمپلنت، بریج یا پل ودندان مصنوعی است که ثابت یا متحرک هستند.

ادامه مطلب
Dental-prosthesis